Psycho-Neuro-Immunologie, ofwel PNI, is een wetenschap die de relaties onderzoekt tussen de psyche, het immuunsysteem en neurologische processen. Klinische PNI betekent de integratie van deze wetenschap in de therapie van de patient. De belastbaarheid van de patient vormt het uitgangspunt om duidelijkheid te krijgen over de oorzaak van de psychische, danwel immunologische, en meestal chronische aandoeningen. PNI draait om de continue communicatie tussen alle lichaamscellen waardoor alle (orgaan)systemen op elkaar inwerken. Als alles op elkaar inwerkt, maakt het ook onderdeel uit van een sociaal netwerk.

Het eerste gesprek wat plaatsvindt met de patient is een anamnesegesprek. Een anamnesegesprek behandelt psychische- mentale- en sociale aspecten en is een interactief proces. Uit een dergelijk gesprek zullen oorzakelijke verbanden ontdekt worden waaruit een plan voor behandeling zal voortvloeien. Het oorzakelijk verband en de mogelijke gedragsveranderingen die daarmee te maken hebben, zal met de patient besproken worden. Opvitaal beschikt inmiddels in grote lijnen over de kennis uit de PNI en zal dit toepassen in de behandelwijze.
 
Meer informatie kunt vinden door te klikken op onderstaand icoon.